Utbildningsmaterial

Aktiv Skola har tillsammans med representanter från förtroendegruppen och inhyrda experter producerat användarvänligt och aktuellt undervisningsmaterial. Vi har valt områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning eftersom de är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Det finns material anpassat för alla årskurser och du som lärare eller pedagog avgör vad som passar just din klass bäst.

Här kan du söka under det område som intresserar dig och välja att kostnadsfritt ladda ner materialet eller beställa tryckt material till självkostnadspris.